Sauda Husflidslag

Handverk

Sauda Husflidslag

Sauda Husflidslag er ein kultur- og interesseorganisasjon under Norges Husflidslag. Laget jobbar for å styrke husflidstradisjonen i Noreg, med både tradisjonelt og moderne handverk. I Sauda held me til på Speidarhuset der me har temamøter den siste tysdagen i månaden. Laget har strikkekveldar onsdagar i partalsveker der ein kan komme og treffe andre strikkarar og få hjelp til store og små spørsmål innan strikk. Ein torsdag i månaden har me handarbeidskveldar der me møtest med alle typar handarbeid og jobbar i lag. Elles arrangerer me fleire kurs i løpet av året.

Alle er velkomne på våre arrangement!