Sauda Rødekors

Hjelpeorganisasjon

Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.
Røde Kors Hjelpekorps blir kalt ut av politiet eller ambulansetjenesten når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer. Hver dag, hele året er ett eller flere hjelpekorps i aktivitet for å hjelpe mennesker.

Våre aktiviteter er basert på lokale forhold og behov. I Sauda baserer vi dette mye på fjellredning, både på barmark og vinter.
Røde Kors Hjelpekorps har også førstehjelpsvakt ved idrettsstevner, festivaler og konserter. Mannskapet har da med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr og kan straks ta seg av folk som er blitt skadet.