Sauda Sentrumsutvikling

Sentrumsforening

Sauda Sentrumsutvikling er en samarbeidsorganisasjon for næringslivet i Sauda. Vi jobber aktivt for å gjøre Sauda attraktivt og levende året rundt. Medlemsbedriftene våre bidrar gjennom medlemskapet til å skape arrangementer og tiltak i Sauda som gjør byen til et spennende og hyggelig sted å både handle og tilbringe tid.

Sauda Sentrumsutvikling jobber for å styrke hele Sauda både som destinasjon for turister og våre innbyggere. Sauda er 10-minutterbyen der avstandene aldri er lange, der topp service er en selvfølge og der du alltid skal føle deg velkommen. Vi er stolte av Sauda, og vil hjelpe alle våre medlemsbedrifter til å fortsette sitt gode arbeid med best mulige forutsetninger.

Sauda Sentrumsutvikling er en organisasjon som eies og styres av sine medlemmer. Styret velges av årsmøtet, og alle valgte representanter arbeider på frivillig basis. Våre aktiviteter, tiltak og arrangementer skal ivareta medlemmenes interesser, og skal styrke Saudas rolle som et attraktivt sentrum å ferdes i.

 

Våre medlemsbedrifter er med på å skape et levende sentrum for alle. Gjennom sine medlemskap, bidrar disse bedriftene blant annet til at Sauda får glede av arrangementer som Bønder i byen, Jøye meg, Damenes aften og Saudadagene. I tillegg bidrar de til å sørge for at Sauda Sentrumsutvikling kan jobbe med tiltak og utvikling av byrom og tilbud i Sauda.

Medlemmer 2019

 

 

 

Som medlemsbedrift har du muligheten til å være med og påvirke hvilke retninger Sauda Sentrum skal ta, hvilke tiltak som skal prioriteres og hvor fokus bør være. I tillegg er du med å styrke hele byen, gjennom å bidra til å gjøre Sauda til et levende sted hele året. Som medlem får du også være med på effektiv felles markedsføring både nasjonalt, regionalt og lokalt. Velger du å være medlem i Sauda Sentrumsutvikling, tar du et bevisst valg om at du ønsker å styrke Sauda både som destinasjon og som et sosialt, levende og attraktivt sted å bo og leve.

Medlemskap i Sauda Sentrumsutvikling betales gjennom kontigent. Denne har nivåer som fastsettes etter størrelse på bedriften.

 

Jo flere vi er, desto mer får vi gjort.

For å bli medlemsbedrift, send en kort mail til [email protected]