Tur langs Storelva

Home // Pophost // Tur langs Storelva

Tur langs Storelva

Foto: Fra ut.no
Foto: Fra ut.no
Foto: Fra ut.no
Foto: Fra ut.no
Foto: Fra ut.no
  • Lengde:

    Ca 4 km

  • Varighet:

    dager, 2 timer og 0 minutter

  • Nivå:

    Middels

Fra sentrum eller P-plass ved smelteverket kan man følge natursti langs Storelva over
Kastfoss og videre inn til Lona, følg samme vei tilbake til Kastfoss. Her kan en gå over
Brekke (gangsti) og ned Åbøbyen tilbake til sentrum. På stien går en forbi Andedammen som er tilrettelagt med Gapahuk, fiskedam og ulike dyr. Videre får en føling med Storelva stort sett hele stien samt Kastfoss hvor en krysser elva og går på andre siden innover mot Lona.

NB! Vi gjør oppmerksom på at den innerste delen er det dyr på beite!