Logo til Eramet

Telefon

Nettsiden

Adresse

Birkelandsvegen 1 4200 Sauda

Eramet Norway Sauda

Prosessanlegg

Eramet Norway - Nyttige produkter for fremtidens nullutslippssamfunn

Eramet Norway driver smelteverk i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal og en FoU-avdeling i Trondheim.  Vårt produkt er manganlegeringer som er en sentral innsatsfaktor i produksjon av høykvalitetsstål.

Vi er et miljøbevisst selskap med fokus på bærekraft, og vi produserer nyttige produkter på en ressurseffektiv måte. Eramet Norway er i dag en av verdens mest miljøvennlige produsenter av manganlegeringer. Vi er en del av det franske industrikonsernet Eramet, som er en stor internasjonal aktør innen gruvedrift og metallproduksjon, samt spesialstål.

På verket i Sauda har vi dyktige ingeniører og fagarbeidere med spesialkompetanse, og vi ønsker hvert år velkommen et stort antall lærlinger innenfor fagområdene kjemi/prosess, produksjonsteknikk, industrimekaniker, elektro/automasjon og laboratorie fag. Vi har et utstrakt samarbeid med Sauda vidaregåande skole, blant annet gjennom samarbeidet om «Utdanning i Ryfylke» (UIR), Studietilbudet Yrkes- og studiekompetanse (YSK), samt prosjektet «Motivasjon-Opplæring-Rettleiing» (MOR).

I 2015 rundet prosessanlegget 100 år med visjonen «Klar for 100 nye år i Sauda». Første steg for å nå denne visjonen er å være en attraktiv arbeidsplass med trygge og utviklende jobber. Eramet Norway Sauda har et særlig godt og gjensidig utviklende forhold til skole- og utdanningssystemet, spesielt til Sauda videregående skole.

Hovedmarkedet for smelteverket i Sauda er den internasjonale stålindustrien, spesielt produsenter i Europa og Nord-Amerika. Målt i antall produserte tonn er prosessanlegget i Sauda det største i Eramet Norway-familien, med et samlet salgsvolum på om lag 230 000 tonn pr år, tilsvarende en omsetning på ca. NOK 2,5 mrd. Som følge av flere vellykkede utviklingsprosjekter de siste ti årene er Eramet Norway Sauda i dag verdens ledende produsent av raffinerte ferromanganlegeringer.

www.eramet.no

www.eramet.com

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Eramet Norway Sauda