Sauda

Nærhet til alt og alle

snarveien

til sauda starter her

Kan Sauda bli ditt nye bosted? Din nye arbeidsplass? Ditt nye hjem? Svaret er JA. 

På denne siden finner du informasjon og lenker som er nyttig om du vurderer en framtid i Sauda. Her finnes tips og råd om alt fra jobb til bomuligheter og tilbud, både til deg og resten av familien. I Sauda er du alltid velkommen.

Flytte til Sauda?
Mulighetene er mange

  • Jobbmuligheter i spennende bransjer
  • Nærhet til både sjø og fjell
  • Unike bomuligheter
  • Lave bokostnader
  • Trygg og sunn oppvekst for barn
  • Idrett, kultur og fritidstilbud for alle