Jobbe i Sauda

MULIGHETENE ER MANGE

Sauda er et spennende arbeidsmarked, med et bredt kompetansebehov.

Kjennetegn som går igjen i mange bedrifter er innovasjon, ja-tankegang og samhold. Dette er verdier som skaper vekst, men som også gjør det attraktivt å være arbeidstaker i Sauda. Store bedrifter som Saudefaldene, Statkraft, Eramet Norway er nest etter Sauda Kommune våre største arbeidsgivere.

Nye og spennende veivalg synes mer og mer aktuelle for Sauda, og med disse kommer også ytterligere behov for arbeidskraft, i både operative roller, fagstillinger og lederstillinger. Blant annet er det aktører innen miljøvennlig fiskeoppdrett som vurderer å etablere seg i Sauda.

Vi har behov for DIN KOMPETANSE

Vi trenger 

Gründere

Vi trenger

Lærere

Vi trenger

Fagfolk

Vi trenger

Helse-
arbeidere

Vi trenger

Ledere

Vi trenger

ingeniører

Sauda Vekst AS

Alltid på lag

 

Sauda Vekst AS skal bidra til utvikling av et variert næringsliv i Sauda.

Sauda Vekst AS skal bidra til utvikling av et variert næringsliv i Sauda ved å yte kvalifiserte rådgivings- og servicetjenester til bedrifter og offentlig forvaltning.Dette skal primært skje ved at industribedrifter, handel- og reiselivsbedrifter, relaterte tjenesteytende bedrifter og kommunale virksomheter blir knyttet sammen i et nettverkssamarbeid.

Selskapet skal ta initiativ til, og bidra til tiltak som kan gi mennesker og bedrifter i Sauda bedre kompetanse. Selskapet skal også bidra til utvikling av lokalsamfunnet og infrastrukturen ved egne initiativ eller ved å støtte andres.

I Sauda trenger vi alltid flinke folk. For å hjelpe gode kandidater med å finne løsninger for seg og sine familier, står bedriftene i Sauda sammen om å finne muligheter for jobb. Vi vet at en utfordring i mange tilfeller kan være jobbmuligheter for ektefelle, samboer eller partner. Derfor har vi et aktivt system for å bistå også i disse tilfellene. Bedriftene i Sauda samarbeider, snakker sammen og snur alle steiner for å finne passende arbeid også for familiens andre arbeidstaker.

Legg igjen din CV

Flere bedrifter i Sauda har gått sammen for å gjøre rekruttering mer effektivt. Nå har du muigheten til å legge igjen din cv slik at bedriftene enkelt kan logge seg inn på cvbanken for å få tilgang. Dersom du ønsker å jobbe i Sauda, legg igjen din cv her.

«I Sauda er behovet stort for både fagkompetanse, lederkompetanse og generelt flinke folk med pågangsmot. Mulighetene er nesten grenseløse.»

Inge Løyning

Leder, Sauda Vekst

«Sauda er eit lite samfunn og mange har relasjonar til kvarandre. Mannen min hadde fått jobb, og Statkraft var interesserte i min fagkompetanse. Dei var fleksible og nytta høvet til å auka arbeidsstokken med ei stilling. Dermed flytta me til Sauda.»

Sigrid Bojesen Fatnes

Hydrolog, Statkraft

Nye etableringer

Et godt sted å starte

 

Sauda Vekst AS skal bidra til et variert næringsliv i Sauda.

01 Støtteordninger

Meget gode støtteordninger for kapital til nødvendig utstyr gjennom Sauda Bedriftskapital og Sparebankstiftelsen.

02 Lokasjoner

Gode lokasjoner for etablering av nye bygg, både for industri og handel.

03 Samarbeid

Sauda har lange tradisjoner med lokalt samarbeid, og bedriftene ønsker å bruke hverandres tjenester.

04 Rådgivning

Gratis rådgivning fra Sauda Vekst.

Relatert
Innhold