VI TRENGER DIN KOMPETANSE

SPENNENDE VEIVALG

Sauda er et spennende arbeidsmarked, med et bredt kompetansebehov. Kjennetegn som går igjen i mange bedrifter er innovasjon, ja-tankegang og samhold. Dette er verdier som skaper vekst, men som også gjør det attraktivt å være arbeidstaker i Sauda. Store bedrifter som Saudefaldene, Statkraft, Eramet Norway er nest etter Sauda Kommune våre største arbeidsgivere.

Nye og spennende veivalg synes mer og mer aktuelle for Sauda, og med disse kommer også ytterligere behov for arbeidskraft, i både operative roller, fagstillinger og lederstillinger. Blant annet er det aktører innen miljøvennlig fiskeoppdrett som vurderer å etablere seg i Sauda.

ALLTID PÅ LAG

Sauda Vekst AS skal bidra til utvikling av et variert næringsliv i Sauda ved å yte kvalifiserte rådgivings- og servicetjenester til bedrifter og offentlig forvaltning. Dette skal primært skje ved at industribedrifter, handel- og reiselivsbedrifter, relaterte tjenesteytende bedrifter og kommunale virksomheter blir knyttet sammen i et nettverkssamarbeid.

Selskapet skal ta initiativ til, og bidra til tiltak som kan gi mennesker og bedrifter i Sauda bedre kompetanse. Selskapet skal også bidra til utvikling av lokalsamfunnet og infrastrukturen ved egne initiativ eller ved å støtte andres.

I Sauda trenger vi alltid flinke folk. For å hjelpe gode kandidater med å finne løsninger for seg og sine familier, står bedriftene i Sauda sammen om å finne muligheter for jobb. Vi vet at en utfordring i mange tilfeller kan være jobbmuligheter for ektefelle, samboer eller partner. Derfor har vi et aktivt system for å bistå også i disse tilfellene. Bedriftene i Sauda samarbeider, snakker sammen og snur alle steiner for å finne passende arbeid også for familiens andre arbeidstaker.

Lurer du på hvordan dette fungerer, eller vurderer du å søke jobb i Sauda? Ta gjerne kontakt med Sauda Vekst for å se hvilke muligheter som finnes.

Kontakt: Inge Løyning, Daglig leder, Sauda Vekst: Tlf. 416 05 642

ET GODT STED Å STARTE

Sauda er i utvikling.  Vurderer du å etablere en bedrift i Sauda, finnes det mange gode muligheter for drahjelp og støtte.

– Meget gode støtteordninger for kapital til nødvendig utstyr gjennom Sauda Bedriftskapital og Sparebankstiftelsen.

– Gode lokasjoner for etablering av nye bygg, både for industri og handel.

– God tilgang på ledige lokaler, og svært lave priser både på leie og kjøp.

– Sauda har lange tradisjoner med lokalt samarbeid, og bedriftene ønsker å bruke hverandres tjenester.

– Gratis rådgivning fra Sauda Vekst.

Ønsker du jobb i Sauda? I Sauda står et nettverk av bedrifter klare for å ta imot din CV. Send din inn i dag! LEGG IGJEN DIN CV

Vi trenger gründere

Vi trenger lærere

Vi trenger fagfolk

Vi trenger spesialister

Vi trenger helsearbeidere

Vi trenger ledere

Vi trenger Ingeniører

«I Sauda er behovet stort for både fagkompetanse, lederkompetanse og generelt flinke folk med pågangsmot. Mulighetene er nesten grenseløse.»

 

Inge Løyning
Leder, Sauda Vekst

«Sauda er eit lite samfunn og mange har relasjonar til kvarandre. Mannen min hadde fått jobb, og Statkraft var interesserte i min fagkompetanse. Dei var fleksible og nytta høvet til å auka arbeidsstokken med ei stilling. Dermed flytta me til Sauda.»

Sigrid Bojesen Fatnes 
Hydrolog