Logo til Saudefaldene

Telefon

Nettsiden

Adresse

Vangnes 19,
4200 Sauda

Saudefaldene

Kraftverk

Ren kraft fra Sauda

Aktieselskabet Saudefaldene produserer og selger vannkraft og driver regionalnett i Sauda. Normal årlig kraftproduksjon i Saudefaldene er 1810 GWh. Dette tilsvarer ca. 1,5 % av Norges totale kraftproduksjon.

Ledige stillinger i Saudefaldene

Saudefaldene driver 7 kraftverk med tilhørende overføringsanlegg, 14 demninger og tilhørende luker. Det største kraftverket er Sønnå kraftverk som ligger helt inntil Sauda sentrum. Dette kraftverket har en installert ytelse på 270 MW og består av 3 aggregat. Reguleringsområdet er 421 km2 stort og strekker seg ut nord/øst fra Sauda.

Saudefaldene har 33 ansatte og 1-2 lærlinger. Våre ansatte er fagfolk og høyskoleutdannede innen fagområdene elektro, maskin, bygg, data og økonomi. I hovedsak jobber våre ansatte med operativt vedlikehold av kraftanlegg, driftssentral, produksjonsplanlegging, prosjektarbeid og administrasjon/ledelse.

Saudefaldene sin visjon er å være en moderne og attraktiv arbeidsplass, som forvalter vannkraftressursene i Sauda til det beste for eiere og lokalsamfunn.

Saudefaldene er eid 85 % av Orkla og 15 % av Sunnhordaland Kraftlag.

Saudefaldene er lokalisert i Sauda sentrum og alle kraftverkene ligger i Sauda kommune. Sauda er et godt sted å bo for både store og små med et variert næringsliv og unike muligheter for friluftsliv både sommer og vinter. Les mer om hvordan det er å jobbe og bo i Sauda her.

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Saudefaldene