Mental Helse

Helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseutfordringer, pårørende og andre interesserte.

Mental Helse Sauda har ett lavterskeltilbud som heter Møteplassen der vi er opptatt av sosialt fellesskap og inkludering. Det er viktig for oss at vi alle blir møtt med respekt og åpenhet. Vi i Mental Helse Sauda har fokus på positive aktiviteter, hver uke har vi step trening, vanngymnastikk og sosiale treffpunkter. Vi arrangerer også temakvelder, medlemskvelder og turer.

Vi har plass til flere, velkommen.