Sauda Revmatikarlag

Helse

Sauda Revmatikarlag

Laget driver informasjonsvirksomhet gjennom temamøter i Sauda og på Sand, for å øke kunnskapen og utfordringene knyttet til revmatiske lidelser.

Våre likepersoner har levd lenge med  revmatiske plager, og er gode samtalepartnere som kan svare på spørsmål. Vi har stand på Saudadagene/Ryfylkedagene der vi informerer om lagets aktiviteter, verver medlemmer og selger lodd.

Laget arrangerer uformelle sosiale treff en gang pr. mnd.

Vi gir støtte til fotpleie, massasje, og medlemsturer, arrangerer bakedag før jul, deltar på Hovlandsnuten opp, har yogasamling ukentlig, samt kurs i sunn kost.

Du oppdateres om våre aktiviteter via lagets nettside / facebook.

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.