Logo til Sauda Røde Kors

Telefon

Sauda Røde Kors Omsorg

Omsorg

SAUDA RØDE KORS OMSORG

Å bli anerkjent av andre som et verdifullt medmenneske er viktig for oss alle. I sårbare situasjoner i livet kan vi ha ekstra behov for støtte av medmennesker rundt oss. Til tross for at vi i Norge har et godt utbygd velferdssamfunn, faller mennesker utenfor fellesskapet. Våre medlemmer ønsker å være til stede for mennesker som har behov for omsorg og sosial kontakt.

Av faste arrangementer kan vi nevne kaffekos på Åbøtunet en gang i måneden. For barn og unge holder vi årlig tur til Kongeparken og deltar også i «Ferie for alle» for vanskeligstilte familier.  Noe av det kjekkeste er samlinger for beboere ved omsorgsboligene ved Torsveien og Bøgata.

Omsorg har medlemsmøte en kveld i måneden på Røde Kors-huset.

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.