Saudefaldene

Kraftverk

Ren kraft fra Sauda

Aktieselskabet Saudefaldene produserer og selger vannkraft og driver regionalnett i Sauda. Normal årlig kraftproduksjon i Saudefaldene er 1810 GWh. Dette tilsvarer ca. 1,5 % av Norges totale kraftproduksjon.

Saudefaldene driver 7 kraftverk med tilhørende overføringsanlegg, 14 demninger og tilhørende luker. Det største kraftverket er Sønnå kraftverk som ligger helt inntil Sauda sentrum. Dette kraftverket har en installert ytelse på 270 MW og består av 3 aggregat. Reguleringsområdet er 421 km2 stort og strekker seg ut nord/øst fra Sauda.

Saudefaldene har 33 ansatte og 1-2 lærlinger. Våre ansatte er fagfolk og høyskoleutdannede innen fagområdene elektro, maskin, bygg, data og økonomi. I hovedsak jobber våre ansatte med operativt vedlikehold av kraftanlegg, driftssentral, produksjonsplanlegging, prosjektarbeid og administrasjon/ledelse.

Saudefaldene sin visjon er å være en moderne og attraktiv arbeidsplass, som forvalter vannkraftressursene i Sauda til det beste for eiere og lokalsamfunn.
Saudefaldene er eid 85 % av Orkla og 15 % av Sunnhordaland Kraftlag.

Leter du alltid etter den beste løsningen?

Saudefaldene søker etter ny medarbeider:

 Analytiker/planlegger kraftproduksjon

Kraftselskapet Saudefaldene driver 7 kraftverk i Sauda kommune. Årlig produksjon er ca. 1800 GWh. Saudefaldene selger vannkraft til en verdi av rundt 600 millioner kroner hvert år. Vi søker en ny kollega i teamet som skal maksimere denne verdien.

Prioritert oppgave vil være utvikling og bruk av ananlyse- og planleggingsverktøy til vannkraftproduksjon. Driftsentraloppgaver og IT-prosjekt vil også være aktuelt. Stillingen er organisert i vår produksjonsavdeling som er ansvarlig for anmelding i spotmarked og styring /overvåking av våre kraftverk. Avdelingern er også ansvarlig for beslutningsstøtte-verktøyene vi benytter i vannkraftdisponeringen på både kort og lang sikt. Stillingen er i utganspunktet en dagtidsstilling og vil være basert ved vårt hovedkontor i Sauda. Det er ikke omfattende reisevirksomhet forbundet med stillingen pt.

Din rolle:

 • Du blir en del av et team som har ansvar for løpende planlegging av Saudefaldene sin vannkraftproduksjon
 • Du forventes å være en bidragsyter i vurderinger knyttet til energidisponering og vannkraftoptimalisering i Saudefaldene.
 • Du vil bli sentral i utvikling av modeller og dataverktøy, rettet mot planleggingen og optimalierng av våre vannkraftverk. Du skal bidra til utviklingsaktiviteter og metodisk forbedringsarbeid knyttet til vannkraftoptimering og produksjonsplanlegging.
 • Du vil også få opplæring på vår driftssentral og vaktfunksjoner her kan være aktuelt. Du blir en del av en operativ avdeling med godt arbeidsmiljø og spennende og variert arbeidshverdag.

Din profil:

 • Høyere utdanning tilsvarende Masternivå
 • Kjennskap fra kraftbransjen / kraftmarked. Erfaring fra produksjonsplanlegging og optimalisering er en fordel
 • Kunnskap om programmering / scripting vil telle positivt
 • Gode samarbeidsevner, kommunikasjonsevner, engasjert, selvgående, strukturert
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Trives med å jobbe i et miljø i tilknytning til operative funksjoner
 • Personlig egnethet vektlegges og kan kompensere for erfaring

Kontaktpersoner:     Direktør Svein Ilstad (481 95 370)

Produksjonssjef Heidi Slettedal (952 14 878)

Søknad sendes pr. mail til: [email protected]

Søknadsfrist: 5. januar 2020